Postup renovácie dielov

V tejto časti sme pre Vás pripravili názorný popis jednotlivých krokov pri renovácii chrómových dielov a ich chrómovania.

Chrómovanie je spôsob galvanického pokovovania, ktorého anódou je tvrdé olovo s minimálnym obsahom antimónu 6%, chróm je v elektrolyte anión. Elektrolytom je kyselina chrómová s prídavkom kyseliny sírovej, fluorovodíkovej, fluoro-kremičitej alebo octovej. Galvanickým chrómovaním vzniká na povrchu kovu veľmi hustý a pevne priľnavý ochranný povlak.

Chróm vzdoruje atmosferickým vplyvom, vode, kyselinám (okrem kyseliny soľnej a teplej kyseline sírovej), lúhom, amoniaku, sírovodíku, dymovým plynom. Používa sa ako ochrana proti korózii. Chróm nestráca svoj lesk ako nikel alebo striebro, preto je chrómovanie najstálejším ozdobným pokovovaním. Vysoko naleštený chróm odráža 65% svetelných lúčov.